top of page

Angelų prognozė savaitei: balandžio 14 – 19 d.

Prisikėlimo, atsinaujinimo mintimis ir energijomis pasipuošę, žengiame į dar vieną, nuostabių patirčių žadančią savaitę. Po pakankamai intensyvaus laikotarpio ateina kiek ramesnio laiko banga. Banga, su savimi atplukdanti daugiau ramybės, harmonijos ir stimulo susitelkti į pozityviąją savo esaties pusę.Pirmoji šios savaitės žinutė nurodo į visuotinę nuotaiką, kurią jausime aplink save. Atrodo, kad jau įpratome prie negatyvių naujienų lavinos, kuri, tarsi aktyvus ugnikalnis, vis spjaudo karštą lavą ir kėsinasi apdeginti mūsų viltingą, pozityvų, stiprybe išaustą esaties skraistę. Vieni tiesiog nusikrato pelenus ir juda toliau, o kiti įdėmiai apžiūri savo esaties rūbą ir liūdi žvelgdami į jame žiojėjančias pradegintas skyles...

Angelai teigia, jog šią savaitę pagaliau galėsime kiek atsikvėpti ir pasimėgauti mus supančia harmonija ir ramybe.

Nesistebėkite, jei anksčiau susirūpinimą kėlę artimieji, kaimynai, bičiuliai ir / ar kolegos šios savaitės dienomis bus gerokai adekvatesni, jų pasisakymai bus labiau apgalvoti, o veiksmai ne tokie impulsyvūs. Tikėtina, kad rims įsiaudrinę santykiai, pagaliau spręsis ramybės nedavusios problemos. Atrodys, kad po ilgokai užtrukusios audros pagaliau viskas pradeda stoti į savas vėžias. Tad atsipalaiduok ir džiaugsmingai stebėk, kaip prieš tavo akis tarsi „per stebuklą“ harmonizuojasi visa tai, kas prieš tai nedavė ramybės.


Harmoninga ir ramybe sklidina aplinka – tai atsvara mūsų vidinei būsenai.

Anot angelų, ateinančiomis dienomis savo viduje jausime labai įvairių emocijų ir būsenų.

Galite pastebėti, kad iš vidaus gelmių prasiveržia liūdesys, baimė, pyktis, nerimas. Netikėtai pasidarote jautresni, į širdį imate net ir menkiausią juoką, išgyvenate dėl smulkmenų. Leiskite toms vidinėms būsenoms kilti į paviršių, pasirodyti priešais jūsų akis tam, kad neteisdami, nekritikuodami, neužspausdami ar nenuneigdami galėtumėte visa tai priimti su meile ir atidumu. Visi šie išgyvenimai savyje neša uždokuotą žinią, kvietimą dar geriau suvokti save. Ar išdrįsi įsiklausyti? Ar norėsi pažvelgti savo būsenoms į akis ir su meile jas išglostęs paleisti švieson? Jeigu taip, ieškoki pagalbos harmoningoj tave supančioj aplinkoj, pabūki tyloje, medituoki ar atliki kitas dvasines praktikas. Visa tai padės nusiraminti ir susigrąžinti harmoningą savijautą, širdies ramybę.


Be to, angelai praneša ir kitą žinią.

Artimiausiomis dienomis pagalbos, nuraminimo galime sulaukti ir iš dangaus.

Tiksliau tariant, galimi anapilin iškeliavusiųjų artimųjų vizitavimai. Nesistebėk jei staiga pradėsi prisiminti sapnus, jei juose susitiksi su tau brangiais sielų pasaulyje gyvenančias šeimos nariais. Jų buvimą šalia gali pajausti ir šiaip, būdamas visiškai budrios būsenos. Švelnus vėjelis ar subtilus prisilietimas prie kūno – tai sielų pasaulio ženklai. Anapilin iškeliavę artimieji gali pasirodyti ir kaip drugelis ar paukštis, atsirandantis šalia žmogaus labai keistomis aplinkybėmis. Kartais artimieji pametėja ir monetų, kurias galima rasti ant namų grindų ar gatvės grindinio. Vertėtų žinoti, kad šios patirtys ir ženklai skirti ne žmogų išgąsdinti, o šiam priminti, kad artimųjų meilei ir rūpesčiui ribų nėra. Jie mielai tarnauja tavo gerovei, jei jų pagalbai atveri savo protą ir širdį. Tad pamąstyki, kokios pagalbos tau šiuo metu reikia ir kuris iš anapilin išėjusiųjų artimųjų galėtų tau patarti, paguosti, padėti.


Galiausiai, angelai kviečia prisiminti:

ir tu, ir aš esame angelai žemėje.

Kaip tai suprasti? Kiekvienas žmogus savyje nešioja aibę angeliškų savybių: meilę, atjautą, gerumą, toleranciją, išmintį, subtilumą, tiesą, atvirumą, nuoširdumą, rūpestingumą, ramybę, stiprybę, pozityvumą ir t.t. Įsisukę į žemiško gyvenimo realijas tas visas savybes kažkur nustumiame į antrą planą, nes pirmąją vietą užima išgyvenimui reikalingi instinktai, kaip jėga, kovingumas, agresija, konkuravimas, siekis įrodyti galią ir nepalaužiamumą, egoizmas ir kt. Nors šie instinktai išties kartais pasitarnauja, ypač kritinėse situacijose, visgi medžiotojo ir medžiojamojo laikai seniai baigėsi. Gyvename civilizuotame, gausos kupiname pasaulyje, kur būtent angeliškos savybės ir jų įkūnijimas kasdieniame gyvenime kuria gerovę ir stebuklus. Būtent į tai ir esame kviečiami telktis. Tai kokias angeliškąsias savybes norėtum atskleisti šiandien?


Taigi ateinančiomis dienomis turėsime galimybę pagaliau pasimėgauti aplink esančia ramybe ir harmonija. Panaudoki šią tyrą energiją savo vidinėms būsenoms harmonizuoti, kad vidumi sustiprėjęs, anapilin išėjusių artimųjų išglostytas galėtum atsiskleisti ne tik kaip nuostabus žmogus, o ir kaip angelas žemėje.


168 peržiūros

Commentaires


bottom of page