top of page

Angelų prognozė savaitei: balandžio 6 – 12 d.

Žengiame į didžiąją savaitę, kurios grožį karūnuos Šv. Velykos. Nors artėjančios šventės galbūt ir bus kiek kitokios, nei esame įpratę, angelai kviečia džiaugtis tuo, kas yra. O pasidžiaugti tikrai bus kuo, jei susitelksime į tai, kas gyvenime yra svarbiausia. Ar žinai, kas šiuo metu būtent tau asmeniškai yra svarbiausia?


Jei atkreipsi dėmesį, tai pastebėsi, kad jei ne pats, tai kiti ar supančios aplinkybės paskatins, o gal net privers, tiesiogine to žodžio prasme, atsigręžti į save ir susimąstyti.

Susimąstyti, ar iš tikrųjų teisingai sudėlioti gyvenimo prioritetai.

Galbūt pastebėsi, kad pernelyg susitelkti į smulkmenas ir iššvaistai daug laiko menkaverčiams reikalams, darbams, plepalams. Gal suvoksi, kad kai susitelkti į vieną konkretų darbą, projektą, užmojį, pamiršti ir viską aplink, ir save patį. Gali nutikti ir taip, kad šios savaitės eigoje užčiuopsi tam tikrą žalingą elgesį, kuris paverčia tave ne atkakliu ir į tikslą orientuotu žmogumi, o kietakakčiu. Jei savyje atrasi kažką panašaus, paklausk savęs, ar pastarasis elgesys iš tiesų pasitarnauja tavo gerovei? Jeigu nepasitarnauja, matyt atėjo laikas imtis pokyčių. Kita vertus, gali susidurti su žmonėmis, kurie kaip tik atrodys visiškai pasimetę, tarsi laukuose mintis išbarstę, pasiklydę tarp savo troškimų ir intencijų. Tokiu atveju atminki, kad gali padėti jiems surasti siūlo galą. Gali jiems padėti išsigryninti mintis, susidėlioti prioritetus, paskatinti artimuosius, draugus, kolegas susitelkti į konkretų tikslą, norą, planą, į aiškią viziją. Pasak angelų, pasauliui išgyvenant iš ties nelengvą laikotarpį, susitelkimas į tai, kas svarbiausia, padės išlikti ramybės, dėkingumo, džiaugsmo būsenos.


Išlaikyti pakilią būseną padės ir kita strategija.

Angelai perspėja, kad artėjančiomis dienomis gali jausti arba didžiulį meilės antplūdį, arba stiprų besąlyginės meilės alkį.

Pirmuoju atveju atrodys, kad širdyje tiek daug šio tauraus jausmo, kad nori jį dalinti į visas puses ir visiems. Jei taip nutiktų, su džiaugsmu pasimėgauk šia nuostabia būsena ir užkrėsk ja tave supančiuosius. Tegu meilė pakylėja iki dangaus! Antruoju atveju, tikėtina atvirkštinė būsena, t. y. vidinė tuštuma, dėmesio stoka, norėsis užuovėjos, atjautos, rūpesčio, šilumos. Jei kankins būtent pastarosios būsenos, tai žinoki, kad širdis trokšta tavo dėmesio, rūpesčio, meilės ir šilumos. Tai vadinama meile sau. Kada paskutinį kartą parodei meilę sau? Kokiu būdu tai pademonstravai? Angelai nori, kad žinotum štai ką:

„Kai pajauti, jog reikalauji meilės ir dėmesio iš kito žmogaus, kai nusimeni viso to negavęs, žinoki, kad tai dovana tau. Dovana tau, kuri padeda suprasti, jog ne kitų žmonių meilės dėka užlopomos tavo širdies skylės. Išmyluoti ir išglostyti save geriausiai gali tik tu. Tad būk sau meilus ir dėmesingas. Pripildyk savo širdį besąlyginės meilės energija tam, kad vėliau, kai pasisotinsi, galėtum pasidalinti ja su pasauliu.“


Be meilės, šios savaitės kontekste šmėžuos ir sveikatos tema.

Atrodo, kaip ir nieko nuostabaus, nes jau įpratome prie šiurpios pasaulio statistikos. Tačiau angelai kalba ne apie tai. Pernelyg ilgai buvome užsiėmę svarbesniais dalykais, t. y. materijos kūrimu, materialinės gerovės užsitikrinimu. Pasiklydom, pamiršom, kas iš tiesų gyvenime svarbiausia, kas nenuperkama ir kas greitai prarandama. Šis apsikarūnavęs virusas dar kartą visiems pademonstruoja, kokia trapi žmogaus gyvybė ir kokia sąlyginė yra žmogaus sveikata. Šią savaitę angelai kviečia prisiminti savo kūną, sąmoningai jį apkabinti, paliesti, pajausti. Kviečia suvokti, kad kūnas – tai pats svarbiausias ir ištikimiausias žmogaus partneris, o sveikata – tai tarsi barometras, parodantis žmogaus bičiulystės su savimi kokybę. Kaip tau sekasi bendrauti, bendradarbiauti, susikalbėti ir išgirsti savo kūną? Kokia tavo minčių ir emocijų sveikata? Šie ir panašūs klausimai padės atkreipti dėmesį ne tik į fizinę sveikatą ar simptomus, bet galbūt suprasti, kokie vidinio augimo lobynai iš tiesų slepiasi po visais tais negalavimais. Tad sustoki akimirkai žavingai ir pamąstyki, ką gali padaryti ar nebedaryti savo sveikatos vardan.


Apibendrinant šios savaitės angelų aktualijas galima būtų pasakyti tik tiek, kad keliaujame per septynias dienas, kurių metu esame kviečiami susitelkti į svarbiausius gyvenimo aspektus: sveikatą, meilę ir džiugesį suteikiančius mažus kasdienius dalykus. Ir atminki, kad kai sunku, užuovėją atrasi angelų apsupty, tik prisimink paprašyti.


138 peržiūros

1 Comment


Sofia L
Sofia L
Sep 23, 2021

Heello mate great blog

Like
bottom of page