top of page

Angelų prognozė savaitei: birželio 22 – 28 d.

Savaitė prasidėjo su labai stipriu užtaisu. Juk josios išvakarėse vyko saulės užtemimo ir jaunaties šokis! Šis energijos užtaisas skatins įkūnyti jaučiamą energiją, kvies raitotis rankoves ir padirbėti visokeriopos gausos vardan. Kaip neišbarstyti šio tauraus energijos pliūpsnio nereikalingiems dalykams, o verčiau susitelkti konstruktyvioms veikloms? Angelai pataria šią savaitę telktis į tris dalykus:


- drąsą veikti,

- įsiklausymą į širdies vedimą ir

- pasikliovimą, jog gausa yra ranka pasiekiama.


Pasirodo, besidairydami aplink stebėsime dvejopą žmonių elgesį. Vieniems atrodys, kad jie turi tiek daug svajonių, sumanymų, planų ir tikslų, kad net nuostabą kelia. Tuo pačiu, nuostabą kels ir jų kuklumas, nedrąsumas, polinkis atidėlioti ir suabejoti savo jėgomis. Pastebėsite, kad šie žmonės lyg ir yra pasiruošę žengti lemiamą žingsnį, tarsi ir aiškiai žino, kur ir kaip nori žingsniuoti tolyn, tačiau vis tiek stoviniuoja vietoje svarstydami „ar tikrai jau laikas?“, „ar aš tikrai galiu?“, „ar esu pasiruošęs visiems įmanomiems scenarijams ir netikėtumams?“. Šiems žmonėms angelai pataria tiesiog daug negalvojant žengti į priekį, o visu kitu jie pasirūpins, jei paprašysi.


Pastarojo tipo žmonių grupei atsvarą palaikys tie, kurie kaip tik drąsiai ir nesižvalgydami judės į priekį. Gali pasirodyti, kad tie drąsus poelgiai per kardinalūs, gal net kiek nuožmoki... Angelai skatina išdrįsti pradėti, išdrįsti atstovėti savo poziciją, apginti interesus ir padėti kitiems tai padaryti, tačiau ne kariaujant. Kur kas vertingiau atverti širdį, pasitelkti meilę, nuoširdumą ir drąsiai iškomunikuoti vidinę tiesą, net jeigu pasitelkiamas ir streikas, mitingas ar kokia kita akcija. Tegu drąsa, grįsta meile, būna gerovės visiems kūrimo instrumentas.


Tikėtina, kad įsiklausimas į savo vidų padės tada, kai pristigs drąsos. Angelų teigimu, šios savaitės dienomis bus svarbu įsiklausyti į tai, ką šnibžda širdis. Ne tik dėl to, kad širdis – tai pats tiksliausias kompasas, kuris padeda išlaviruoti net ir pačiose painiausiose kryžkelėse, jei įsiklausai... Labai dažnai būtent per širdies šnabždesį savo balsą įgarsina ir angelai. Tad jei prašei pagalbos ir vis dar nesulaukei atsakymo, galimas daiktas, kad angelai kalba su tavimi per širdį, per intuiciją, per subtilų balsą, aidintį ausyse ar gerta jų. Ar įsiklausai? Angelai kviečia atkreipti dėmesį ir į iš aplinkos sklindančius garsus, balsus. Kartais angelų žinia ateina per skambančios muzikos akordus, dainų tekstus, radijo ar televizijos laidų pateikiamą informaciją ar pokalbio su artimuoju, mylimuoju, draugu ar nepažįstamuoju metu. Kaip ten be būtų, pasistenki mažiau kalbėti ir daugiau klausytis. Įsiklausęs į save ir kitus pastebėsi, kad Visata, Dievas, angelai neperstojamai su tavimi komunikuoja ir atliepia į pačius įvairiausius klausimus, pagalbos prašymus.


Anot angelų, vienas iš labiausiai rūpimų šios savaitės klausimų bus susijęs su gausa. Sujauktas ekonomikos stabilumas ir išbalansuotas finansinis stabilumas kels rūpesčių. Ne vieną žmogų lankys baimė dėl ateities ir nerimas ne tik dėl asmeninės, o ir visos šeimos gerovės. Kils labai daug klausimų, nes protą varstys netikrumo, nežinomybės strėlės. Bus sunku įsivaizduoti, kaip Visata, Dievas, angelai gali patenkinti pagrindinius žmogaus poreikius, jeigu horizonte nesimato jokių geresnės dienos prošvaisčių. Angelai prašo pasikliauti jų pagalba, išmintimi ir beribėmis pasaulio galimybės atliepti į žmogaus poreikius. Užuot panikavęs, pasistenk atsipalaiduoti ir kaskart sau pakartok:


„Ačiū, angelai / Dieve / Visata / pasauli, kad pasirūpini mano gerove ir apdovanoji mane visokeriopa gausa.“


Norėdamas pritraukti finansinės gausos, paprašyk pagalbos ir įsiklausyk į vidinį vedimą. Gali būti, kad dangus pametės genelių idėjų, problemų sprendimų, patarimų, kurie padės išjudėti iš nepalankių sąlygų ir dar sykį sugrįžti į prigimtinę, gausos būseną.

Taigi, užčiupęs angelišką vedimą, neatidėliok, o drąsiai imkis sumanymų, genealių idėjų įgyvendinimo ir netrukus pamatysi, kaip gerovė pasipila kaip iš gausybės rago.


Džiaugsmingos savaitės!


154 peržiūros

Comments


bottom of page