top of page

Angelų prognozė savaitei: kovo 30 – balandžio 5 d.

Ir vėl stovime naujos savaitės akivaizdoje ir svarstome, ką gero ji ir vėl atneš. Šios savaitės rankos pilnos nuostabių gėrybių, tik ne visos jos matomos žemiškomis akimis... Remiantis angelų šnabždesiais, tas gerybes pastebėsime, jei atkreipsime dėmesį į mus supančią aplinką, jei įsiklausysime, įsijausime į širdies balsą, vidinius pajautimus ir atminsime, kad tam, jog troškimai išsipildytų, kartais reikia tiesiog paprašyti.

Kai kalba pasisuka apie mus supančią aplinką, angelai atkreipia dėmesį į visa tai, kas vyksta aplink mus. Tai ir namų aplinka, kuri šiuo metu turi labai savitą „karantinišką“ dinamiką, ir darbo, kurią patiriame netiesiogiai, nes daliai žmonių tenka dirbti virtualiose terpėse. Pasikeitęs žmonių gyvenimo ritmas šias dvi aplinkas tarsi suplakė į vieną, kai kuriais atvejais visiškai ištirpindamas asmeninio ir profesinio gyvenimo takoskyrą. Tai reiškia, kad darbiniai iššūkiai neretai apsigyvena namų atmosferoje, o asmenio gyvenimo problemos persikelia į profesinį kontekstą. Stoja trintis. Kur trinties daugiau, ten sunkiau išlaikyti balansą. Ką jau kalbėti apie tai, kad esame nuolat užversti negatyvia informacija bei pesimistiškomis ateities spėlionėmis.

Anot angelų, ateinančios dienos gali priminti pasivaikščiojimą užmerktomis akimis.

Tai reiškia, kad iškilus problemai teks ją spręsti „apgraibomis“, nes trūks informacijos, garantijų, tikrumo. Susiklostančios situacijos skatins rizikuoti, veikti pasikliaujant vidinėmis pajautomis bei tikėjimu, kad viskas susidėlios pačiu palankiausiu būdu. Dalį žmonių aplinkybės užspaus į kampą taip stipriai, kad teks priimti kardinalius sprendimus, spręsti „gyvybės ir mirties“ klausimus (perkeltine to žodžio prasme), stipriai rizikuoti. Pavyzdžiui, gali susiklostyti tokia situacija, kuomet teks rinktis arba gyventi taip, kaip gyventa / dirbta iki šiol ir taip iš lėto save sunaikinti, ar visgi „šokti pro langą iš degančio namo“ ir tokiu būdu save išsaugoti, išgelbėti, išvaduoti. Angelai kviečia nugarą atsukti į besąlygišką tikėjimą Visatos išmintimi, į gilų ir virtą žinojimą, kad ir kas be nutiktų, angelai tave pagaus ir nuneš ten, kur tau reikia būti. Tad pasistenk išlikti ramus.


Kalbant apie ramybės išlaikymą, verta pastebėti štai ką. Giliai giliai kiekvieno žmogaus širdyje yra tas ramybės krislas, kuris labai greitai apsineša pačiomis įvairiausiomis emocinėmis dulkėmis. Natūralu, kad visai dabartinei maišačiai esant, išlaikyti vidinę ramybę išties nelengva. Dėl šios priežasties, angelai dar kartą primena:


„Tave supa aibės nematomųjų meilės ir šviesos bičiulių, kurie yra šalia ir be perstojo rūpinasi tavo gerove. Gali pasinaudoti šia visokeriopa pagalba, kai prireiks ramybės, drąsos, stiprybės, energijos, kūrybiškumo ir viso kito, ko gali prireikti įdomioje, šiomis dienomis vykstančioje, gyvenimo kelionėje.“


Be to, svarbu bus ir siekti vidinės ramybės mezgant kontaktą su savo vidumi. Širdis kviesis dėmesio per įvairius pajautimus, kaip nerimas, baimė ar pyktis, norėsis atjautos, palaikymo, supratimo. Nesijaudink dėl šių ar kitų panašių emocijų, o tiesiog jas priimk ir ramiai savęs išklausinėk: ką giliai viduje širdis iš tiesų trokšta iškomunikuoti?


Jeigu pajausi, kad susidraugauti su emocijomis savarankiškai per sudėtinga, paprašyk artimųjų pagalbos, kvieskis angelų palaikymo.

Angelai jau ne kartą sakė, kad žmogui suteikta labai daug galios.

Deja, ne kiekvienam žmogui pavyksta tai įsisąmoninti ir priimti. Ne kiekvienam pavyksta save laikyti nusipelniusiu angelų pagalbos ir ne visi tiki magiška maldos, dėkingumu grįsto paprašymo galia. Kasdienybės triukšme kažkur pasimeta ir tvirtas vidinis žinojimas, kad visos maldos yra išklausytos ir į jas jau atliepta, reikia tik šiek tiek kantrybės, atviro proto ir besąlygišku pasitikėjimu virpančios širdies. Tai kai šiomis dienomis protas ims kurti baisius ateities scenarijus ir bandys įvaryti į beviltiškumo kampą, sugrįžki į širdį, iščiupinėki savo troškimus ir drąsiai paprašyki Visatos pagalbos. Ji visada tavęs klausosi...


Taigi ateinančios dienos tikrai pasiūlys aibę gėrybių, t. y. galimybių paskanauti riziką, patikrinti drąsą ir tikėjimą, kai kalba pasisuks ties darbiniais klausimais ar asmeninio gyvenimo peripetijomis. Netruks spalvingų emocijų tam, kad pagaliau iš proto sugrįžtumei į širdį ir suteiktumei jai dėmesio, atjautos, supratimo. Visame šiame sūkuryje įsisukęs atminki, kad bet kada gali kviestis angelų pagalbos ir jie išves net ir iš pačios juodžiausios nakties.


Šviesios ir meile alsuojančios savaitės.


182 peržiūros
bottom of page