top of page

Angelų prognozė savaitei: lapkričio 25 – gruodžio 2 d.

Paskutinioji rudens savaitė vainikuos spalvingąjį pasiruošimo žiemos sezonui etapą kviesdama išsigryninti tai, kas šiuo metu yra svarbiausia.


Kaip ir kiekvieną savaitę, taip ir šią, angelai siekia atkreipti dėmesį į keletą labai svarbių momentų. Pirmiausia, jie nori, kad žinotum, jog pastangos, kurias įdėjai siekdamas suartėti su angeliškuoju pasauliu, nenuėjo šuniui ant uodegos. Priešingai, angelai džiūgauja tau už nugaros ir sveikina su puikiais pasiekimais! Jie tave puikiai girdi ir siunčia „labų dienų“. Tiems, kurie praėjusią savaitę atsisveikino su anapilin keliaujančiaisiais, žinokite, kad jiems viskas yra gerai. Pasistenkite išlikti ramūs, nesirūpinkite ir nenuogąstaukite, o tiesiog leiskite jiems ramiai keliauti „namo“. Atminkite, kad kai laikas ateis, jūs ir vėl susitiksite. Verta pastebėti, kad šią savaitę, galimi angelų ir anapilin išėjusiųjų vizitavimai, tad nesibaimink, jei pajausi jų buvimą šalia, pamatysi šviesos orbus ar blykstes, išgirsi šnabždesį į dešinę ausį ir pan. Visa tai skirta tam, kad prisimintum, jog esi mylimas ir globojamas nematomojo pasaulio būtybių.


Antra, angelai pastebi, kad ir vėl įsisuki į milijonus nesibaigiančių reikalų. Jie puikiai supranta, koks dinamiškas yra žmogaus gyvenimas ir stebi, kaip tu visomis išgalėmis stengiesi „kalnus nuversti“ ir tai atlieki vienu metu derindamas daugybę skirtingų atsakomybių. Kas nutinka, kai žmogus savo dėmesį išžarsto į dešimtis skirtingų krypčių? Teisingai, iniciatyvų daug, o veiklos rezultatai labai kuklūs! Šią savaitę esi kviečiamas susitelkti tik į pačias svarbiausias gyvenimo sritis ir nudirbti būtent su jomis susijusius darbus. Tiesa! O ar žinai, kokie yra tavo gyvenimo prioritetai? Kas šiuo metu svarbiausia? Jeigu jautiesi pasimetęs, pasiklydęs tarp aibės prioritetų, pajauski, ko labiausiai trokšta širdis. Atsisijoki tuos prioritetus, kuriems tavo širdis sako „ne“ ir susidaryk savo prioritetų trejetuką ar penketuką. Išsigryninęs šias svarbias gyvenimo sritis būsi pasiruošęs tikslingai panaudoti šios savaitės potencialą, juo labiau, kad ryt prasideda mėnulio jaunatis! Ar žinai, kokias intencijas leisi į Visatą?


Trečia, žinoki, kad šią savaitę tarsi iš dangaus ims kristi genealūs sumanymai, idėjos, išradimai. Būna dienų, kai žmogų aplanko visiškas kūrybinis štilis. Atrodo, kad galvoje vyrauja visiškas vakuumas, nors darbai darbus veja ir kolegos, klientai ar artimieji už durų trypia laukdami tavo išmintingų problemų sprendimo, inovatyvių idėjų naujiems projektams, kūrybinių pasiūlymų šventinėms dovanoms, vakarėliams ir pan. Tai jei kaip tik taip ir jauteisi, tai gali nusiraminti ir atsipalaiduoti, nes šios savaitės eigoje, tave pasieks angelų pametėtos idėjos, kurias būtinai turi įgyvendinti. O kaip žinoti, ar tai angelų pasiūlyta mintis??? Jeigu konkreti mintis, idėja pasikartos keletą kartų, jei pajausi, kad ši idėja tarsi tave persekioja ir neduoda ramybės, jei užčiuopsi apimantį entuziazmą, tai žinoki, kad tai ir yra dieviškasis sumanymas, kuriam atėjo laikas manifestuotis. Todėl nenumok ranka į atkaklias mintis, kurios nutūps į tavo sąmonę, o raitokis rankoves ir suteik kūną angeliškoms idėjoms. Jų sėkmė garantuota!


Apibendrinant norisi pasakyti tai, kad priešakyje laukia aktyvi, susitelkti kviečianti savaitė. Tad atverki duris kūrybai, atsisijoki, kas svarbiausia, ir neatidėliodamas veiki. Sėkmė tavęs jau laukia, o tu ar esi jai pasiruošęs?


134 peržiūros
bottom of page