top of page

Angelų prognozė savaitei: lapkričio 26 - gruodžio 2 d.


Kiekvienas žmogus kasdien sugeneruoja maždaug apie 10 000 pačių įvairiausių minčių, tarp kurių šmėžuoja tiek įkvepiančios, kūrybiškos idėjos, tiek ir nervinantys, nedžiuginantys pasvarstymai, savikritika, ir tik mažytė dalis minčių nukreipiamos į apmąstymus, kurie galėtų padėti žmogui būti laimingesniu. Kada paskutinį kartą svajojai? Kokie yra patys giliausiai, gal net užslėpti Tavo troškimai?


Šią savaitę angelai kviečia susitelkti į tai, kas žmogui svarbiausia, aiškiai išsakyti savo norus ir sudaryti tam palankias sąlygas. Pirmiausiai, atkreipkite dėmesį į tai, kaip formuluojate savo troškimus. Labai dažnai pasitaikanti klaida – tai neiginių vartojimas formuluojant savąjį norą, pavyzdžiui „noriu nesirgti“ ar „nenoriu susirgti“. Vietoj to, geriau pasitelkti pozityvias formuluotes ir norą formuluoti tiksliau, pavyzdžiui sakyti „noriu būti sveikas (-a)“. Lygiai taip keiskite ir posakius, kaip antai „kad tik ne ...“ į „noriu, kad ...“ ir pan. Visų antra, šią savaitę palankus laikas pasvarstymams apie tai, kas gyvenime jums svarbiausia ir kokių troškimų iš tikrųjų turite. Apie ką svajojate, kai pagalvojate apie sveikatą, santykius, mylimuosius, saviraišką, pinigus? Sudarykite savo svajonių sąrašą pradedant pačiais didžiausiais norais ir baigiant pačiais mažiausiais troškimais leisdami sau svajoti be ribų... Trečia, labai svarbu, kad leistumėtės padedamas. Sau padėsite klausydamasis vidinio balso (intuicijos) šnabždesio, kuris nurodys, kaip tas svajones paversti realybe, bei priimdamas pagalbą iš aplinkinių. Atminkite, kad Jums visai nereikia viskuo pasirūpinsi pasikliaunant išvien savo jėgomis. Suteikite ir angelams galimybę šiek tiek pasireikšti!


„Gebėjimas paprašyti pagalbos atveria ir didžiulius Visatos kūrėjo išminties lobynus, suteikia galimybę džiaugtis beribe gausa.“*

Vidinį balsą girdėsite geriau jeigu tinkamai pasirūpinsite savo fiziniu kūnu. Judėjimas – tai geriausias būdas akumuliuoti energiją, kuri reikalinga tam, kad pildytųsi žmogaus troškimai. Tad pasistenkite sveikai maitintis ir mankštintis.

Taigi šią savaitę bus svarbu įsigilinti į giliausius širdies troškimus, juos išsakyti ir savęs paklausti, kokių žingsnių privalu imtis jau šiandien, kad norai pildytųsi sparčiau. (Apie tai daugiau rasite ir knygoje "Angelystė")


Tegu šią savaitę pildosi net ir slapčiausi norai!


*A. Kazakevičiūtė de Velázquez (2018). Angelystė: kai apie gyvenimo tikslą prabyla širdis. Alma Littera, Vilnius.

121 peržiūra
bottom of page