top of page

Angelų prognozė savaitei: rugpjūčio 19 – 25 d.

Ateinančias septynias dienas tikėtina kaktomuša su situacijomis, kurios arba patikrins savivertę ir meilės sau stiprumą, arba privers priimti sprendimus ir veikti užmerktomis akimis.

"Angelas" James Christensen

Pirmoji žinia, kurią pravartu turėti mintyje, yra tokia:


„Nepasiduoki negatyvioms mintimis, nevilčiai, pesimizmui. Atminki, kad viskas Visatoje mainosi neapsakomai dideliu greičiu: vieni dalykai turi išeiti tam, kad vietos atsirastų naujiems. Kas be nutiktų šią savaitę, nepriimki to asmeniškai. Tegu niekas neišmuša Tavęs iš vėžių. Tikėjimo ir pasitikėjimo savimi, priėmimo savęs tokio, koks esi, vėžių. Net jei ir suabejosi tuo, ką gali, kas esi ir kur eini, leisk toms mintims ištekėti iš tavęs vos giliai įkvėpsi ir iškvėpdamas jas paleisi. Prisiminki, kas esi. Esi galingas, mylimas, saugojamas ir vedamas į priekį, šviesą spinduliuojantis Visatos kūrinys. Esi apdovanotas laisva valia kurti ir aibe talentų, padedančių tverti gerovę sau ir pasauliui. Tad palinkėki gero tavęs nesuprantantiems ir judėk ten, kur veda širdis.“


Jeigu jausi, kad nemalonios mintys ir jausmai neduoda taip reikiamos ramybės, surask laiko savimi pasirūpinti: atsipalaiduok, pamedituok, imkis sporto, jei tai padeda praskaidrinti mintis, susitik su mielu bičiuliu, išeiki pasivaikščioti, užsileisk mėgstamos muzikos ir iššok susikaupusią įtampą, suvalgyk mėgiamų ledų... Šią savaitę bus svarbu pasirūpinti savimi ir užsitikrinti gerą savijautą.


Antroji žinia iš angelų išties įkvepianti. Nors pastaruoju metu ir galvojai, kad gal visgi nesi pakankamai pasiruošęs pokyčiams, neturi užtenkamai pinigų, laiko ir nėra palankių sąlygų imtis to, ko taip trokšti, žinoki, kad klysti. Angelai užtikrina, kad šiuo metu esi apsuptas gausos, tave palaikančių žmonių ir aplinkybių. Praeityje pasėtos troškimų ir prašymų sėklos ne tik sudygo, išvešėjo, o ir vaisius subrandino. Ar tuos vaisius pastebėjai? Ar jų nusiskynei? Paragavai? Šiandien sustoki, apsidairyki ir pamatyki Tave supančią gausą... Pasidžiauki tuo, kas tave supa, ir pasidalinki tuo gėriu su kitais. Turi viską, ko tik gali prireikti, kad galėtum judėti į priekį.


Be to, Tu puikiai žinai ir jauti, kad atėjo laikas keistis ir keisti, imtis taip seniai planuotų naujų idėjų, svajonių pildymo, sudarytų planų įgyvendinimo. Angelai žino, kad kartais Tave persekioja abejonės ir nerimas dėl ateities. Jie supranta, kodėl nerimauji. Jie žino ir tai, kad tas nerimas ir abejonės neturi realaus pagrindo, nes esi vedamas, saugojamas ir palaikomas. Angelai mato, kas Tavęs laukia ateityje ir kviečia pasitikėti jų vedimu. Atsiverki pagalbai iš dangaus ir priimki angelų siunčiamus ženklus neatmesdamas jų ir nedvejodamas. Tie nutikimai, kuriuos vadini sutapimais, yra skirti Tau. Jei atkreipsi į juos dėmesį, įsigilinsi į žinutę, glūdinčią po ženklais, simboliais ir „sutapimais“, suprasi, kad tai ne kas kita, o angelų pagyrimas, paskatinimas veikti, patarimas, kuria kryptimi judėti toliau. Tad nebeatidėlioki, o surizikuoki ir netrukus įsitikinsi pats, kad iš tikrųjų buvo verta.


Taigi išsilaisvinki iš destruktyvių minčių, jausmų, situacijų, žmonių, praeities ir priimki save tokį, koks esi. Be teisimo, be keikimo, be didelių lūkesčių ir reikalavimų sau. Priimki save su meile, tarsi geriausią savo paties draugą, išklausyki jo ir patarki imtis pokyčių. Atėjo nuostabus laikas! Atsimink, kad esi nešamas ant angelo sparnų, todėl nieko nebijok, o tiesiog rizikuok. Kai žengsi nežinomybės link, sulauksi ženklų, kurie padės tvirtai stovėti ant žemės ir išlikti teisingame kelyje.


Kuo geriausios kloties!


#angeluprognoze, #angelyste#meilesau, #rizika.

229 peržiūros
bottom of page