top of page

Angelų prognozė savaitei: spalio 21 – 27 d.

Tradiciškai, angelų prognozė atspindi konkrečias savaitės tendencijas, nurodo būdus, priemones ir elgesio alternatyvas tam, kad žmogus tuo laiku galėtų pasiekti geriausių rezultatų.

Galbūt klausite „o kas tas VISKAS ir ką tiksliau reiškia GE-RAI“?! Tikėtina, kad bendroji savaitės tema ir tuo pačiu žinutė, skirta ypatingam žmogui ar net keliems. Tai žmogus, kuriam šią savaitę atrodys, kad viskas tikrai nėra gerai, o jei ir yra gerai, tai greitai tas gerumas baigsis. Gali būti ir taip, kad atrodys, jog besiklostančios aplinkybės sukasi nuo sėkmės kelio ir važiuoja kažkur šalikelėn ar pasuko išvis ne tuo keliu. Tai angelai tiesiog užbėga įvykiams už akių primindami, jo viskas tikrai vyksta taip, kaip reikia. Taip, kaip geriausia visiems. Jeigu turėsi kantrybės ir plačiai pramerksi akis, tai ir pats netrukus įsitikinsi, kad viskas dėliojasi tikrai visiems palankiausiu būdu.


Tęsiant pozityvumo ir gerumo nata, norėtųsi pasakyti ir tai, kad palankiai klostysis aplinkybės ne šiaip kažkur, o saviraiškos, darbo kontekste. Gali būti, kad abejojate savimi jau dabar ar visgi suabejosite savo jėgomis savaitės bėgyje, nes tiesiog jausite, o gal, tiksliau tariant, manysite, jog esate nepasiruošęs imtis naujos veiklos ar pareigų, dar neišmokę visko, ko gali prireikti siekiant naujų karjeros aukštumų. Jei svajojote apie naują darbą ar saviraiškos formą, tačiau nedrįsote imtis reikiamų žingsnių tam, kad priartėtumėte prie savo troškimo išsipildymo, žinokite, kad iš tiesų esate tam pasiruošę ir palankus metas beldžiasi į duris. Atidarysite?


Nors visa aplinka tarsi kvieste kvies pasitikėti ir eiti toliau, tikėtina, kad Tu dvejosi. Ateinančios dienos gali priminti stovėjimą ant liepto karštą pavasario dieną. Oras nuostabus, saulė kepina, tačiau nerti vis dar nedrąsu, nes vanduo iš pirmos pažiūros atrodo šaltas. Stovi ant liepto, žinai, ką ketini daryti, tačiau vis tiek kelias sekundes sustoji, sudvejoji ir sakai: „šokt ar ne? O gal bus labai šalta, nemalonu?“ Tad save sustabdai, nes nežinai ar gautas rezultatas pateisins lūkesčius... Tą gerai suprasdami, angelai skatina nesižvalgyti, nedvejoti, nenuogąstauti, o tiesiog susitelkti į tikslą, į intenciją, į troškimą. Susitelkti ir drąsiai veikti nesiklausant nei bailaus ego balso, nei atkalbėti bandančių pašalinių balsų.


Be to, ateinančias dienas pravartu save atverti naujoms žinioms. Tai, pirmiausia, susiję su gebėjimu pamatyti save mokinio vaidmenyje ar mažo vaiko pozicijoje. Uolus mokinys ar mažas vaikščioti besimokantis vaikas negalvoja, kad viską žino ir jam nereikia mokytis. Jis gera į save iš įvairių aplinkų gaunamą informaciją, mokosi pamėgdžiodamas, o vėliau išbando tai praktiškai. Kai ką naujo išmoksta, savo pavyzdžiu gali pademonstruoti tai kitiems. Šią savaitę angelai kviečia atsiverti naujai informacijai, netradiciniams sprendimams, o galbūt net naujoms patirtims per studijas, seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus. Įgytos naujos perspektyvos, žinios, išmintis pasitarnaus vėliau įkvepiant, vedant į priekį kitus.


Taigi ši savaitė atneša nuostabų laiką, kuomet stebuklingai klostysis aplinkybės, širdyje virpės kvietimas veikti, mokytis ir mokyti kitus. Kas be nutiktų atmink, kad viskas yra gerai. Netrukus pats tuo įsitikinsi!


Palaimingos savaitės!


158 peržiūros

Comments


bottom of page