top of page

Angelų prognozė savaitei: spalio 28 – lapkričio 3 d.

Šią savaitę ir vėl angelai kalba apie mėnulio įtaką žmogaus gyvenimo dinamikai ir jo svarbą, kuomet norima pasinaudoti mėnulio fazių teikiamomis dovanomis. Ar žinai kuo ypatinga ši savaitė?

Šiandien – tai mėnulio gimimo diena! Jis ir vėl pradeda naują ritinėjimosi dangumi ciklą ir tai reiškia, kad įžengiame į bundančios, stiprėjančios manifestacijai reikalingos energijos potencialą. Įžengiame į stebuklingą, kartą per mėnesį vykstančią mėnulio jaunatį. Jaunatis, kaip tikriausiai jau pameni, - tai nuostabus laikas, kuomet Visata tarsi plačiai atidaro duris visiems tavo prašymams ir su džiaugsmu laukia, kol pagaliau įsidrąsinsi paprašyti. Angelai primena:

„Pasinaudok šiandien įsibėgėjančiu mėnulio ciklu, magiškai įkraunančiu Tavo intencijas tam, kad netrukus į savo gyvenimą pritrauktumei tai, ko taip trokšti.“

Tai kokios tos tikrosios, nesuvaidintos ir nesumeluotos tavo intencijos?


Pastarasis klausimas neišvengiamai išjudins, paskatins, suvirpins širdį. Tikėtina, kad šią savaitę būsi kiek labiau paveikiamas aplinkos ir jausiesi jautresnis, nei įprastai. Nieko baisaus... Priimki širdyje pulsuojančias emocijas, atpažinki jas, pasikalbėki su jomis. Ką iš tikrųjų nori pasakyti širdis? Gal ji visokiais būdais siekia atkreipti tavo dėmesį į labai svarbius gyvenimo aspektus? Gal ji siekia išreikšti užgniaužtus poreikius? O gal įnirtingai šaukiasi pagalbos ir dėmesio tam, kad judėtum būtent ten, kur turi būti? Dažnai žmogaus jautrumas suvokiamas kaip jo silpnybė, kaip duotybė, kurios privalu gėdytis, kurią būtina slėpti. Angelai emocionalumą, jautrumą mato ne kaip silpnybę, o kaip dovaną žmogui. Dovaną, kuri yra tarsi vidinis kelrodis, vidinė „navigacija“, padedanti geriau suprasti save, kitus, pasaulį. Tad susidraugauki su savo širdimi ir tegu ji tau parodo, kur eiti...


Mėnulio jaunatis ir širdies šnabždesiai padės suvokti, ko iš tiesų trokšti. Tačiau tai dar ne viskas! Dar vienas labai svarbus aspektas, ženkliai prisidedantis prie svajonių išsipildymo, - tai TIKĖJIMAS. Tikėjimas, kad tavo troškimai GALI išsipildyti. Tikėjimas, kad jie neaplenks TAVĘS. Kaskart, kai suabejoji savimi, atitolini, tarsi atstumi, besipildančios svajonės atkeliavimą pas tave. Atmink ir kaskart sau primink šią labai svarbią tiesą:

„Esu pakankamai geras ir nusipelnęs savo svajonių išsipildymo. Aš esu...“.

Jei netiktų taip, kad tas tikėjimas norės kažkur „išgaruoti“, susikaupk ir mintis grąžink į maksimaliai pozityvų ritmą. Tegu šią savaitę tikėjimas tampa Tavo stiprybe!


Ir galiausiai, angelai nori pasakyti, kad kai kurių žmonių intencijos, mintys ir troškimai suksis aplink atžalas. Tie, kurių darbas ar kita veikla susijusi su vaikų globa, mokymu, treniravimu, mentoriavimu, yra skatinami skirti daugiau dėmesio šių jaunų talentų gerovei. Tiksliau tariant, užtikrinti, kad būtų atliepti visi su jų fizine, emocine ir mentaline sveikata susiję poreikiai, pasistengti harmonizuoti įtemptus santykius su savo vaikais, vaikaičiais, jaunuoliais giminaičiais. Tad pasistenki širdimi pajausti, kokios intencijos galėtų atsirasti būtent apmąstant šią gyvenimo sritį ir nedvejodamas paleisk jas Į Visatą mėnulio jaunaties metu.


Apibendrinant galima būtų pasakyti, kad ši savaitė – tai savęs pajautimo, išjautimo, norų iškristalizavimo ir paleidimo į Visatą laikas. Pasinaudok šia proga pasėti savo gyvenimą puošiančių gėlių sėklas tam, kad visai netrukus galėtum džiaugtis jų žiedais.


Pakilios savaitės.


159 peržiūros

Comentários


bottom of page