top of page

Angelas sargas: Ką vertinga žinoti?

Nors ir daugelis yra girdėję apie angelus ir angelus sargus, tačiau ne kiekvienas žino, kas jie išties yra ir kaip jie pasitarnauja žmonių gerovei. Šiame straipsnyje aprašomos pagrindinės Angelo sargo funkcijos ir pateikiama patarimų, kaip pasinaudoti jų suteikiama pagalba.

„Angelėli sargužėli,

Saugok mane visados,

Kad aš mažas kūdikėlis

Nepražūčiau niekados.“


Tokią maldą mus mokino kartoti tikybos pamokoje dar pradinėje mokykloje. Aš šią maldą kartodavau kartas nuo karto manydama, kad tai kažkaip man padės. Net ir dabar nepamenu, ar mums kas nors mokykloje paaiškino, kas yra tie angelai sargai, koks jų vaidmuo žmogaus gyvenime ir kodėl apskritai jiems turėtume melstis.


Tai ką žmogus turėtų žinoti apie Angelus sargus?


Pirmiausia, turėtų žinoti, kad nepriklausomai nuo religinių ir kitų įsitikinimų, kiekvienas žmogus turi Angelą sargą. Žmonės, regintys angelus, patvirtins, kad greta kiekvieno žmogaus esti net ne vienas, o keletas angelų sargų. Tai gali būti du, trys ar net daugiau angelų, kurie visuomet yra greta žmogaus ir jų skaičius kinta priklausomai nuo žmogaus gyvenimo pobūdžio, jo išreikštos valios.


Angelai sargai – tai angelai, kurie priskirti konkrečiam žmogui. Angelai sargai skiriasi nuo kitų angelų, nes jie esti arčiausiai žmogaus esančiame vibraciniame lygmenyje ir lieka greta žmogaus visą jo gyvenimą. Būtent dėl to, kad šie angelai yra arčiausiai žmogaus, juos ir yra lengviausia pajausti, išgirsti ar net pamatyti.


Šie angelai padeda žmogui įvairiausiose situacijose. Jau pats žodis „sargas“ reiškia, jog jų funkcija susijusi su žmogaus apsauga. Jie tarsi asmeniniai žmogaus apsaugos darbuotojai! Skirtumas tik tas, kad jie paprasta akimi nematomi ir jų veikla apima daugiau nei fizinį žmogaus gerbūvį. Angelai sargai užtikrina žmogus dvasinę, emocinę ir fizinę gerovę. Jie perregi žmogaus ego ir sugeba įžvelgti tikrąją meile grįstą pusę. Jie stengiasi padėti visais su žmogaus gyvenimu susijusiais klausimais ir pasirūpina, kad viskas klotųsi sklandžiai ir žmogus gyventų saugiai bei patogiai. Be to, Angelai sargai gali paskatinti žmogų imtis sveikos gyvensenos ar tiesiog pakuždėti ausin, kaip žmogui elgtis, kad šis taptų sveikesniu. Gali nutikti ir taip, kad žmogus tiesiog sutiks jam padėsiančius žmones, atras reikiamus medikamentus ir kitokią pagalbą. O kai žmogų kamuoja vienišumas, liūdesys, nusivylimas ir kiti nemalonūs jausmai, angelai apgaubia žmogų savo besąlygine meile alsuojančiais sparnais, kad šis jaustųsi saugus ir mylimas.


Žmogui yra suteikta absoliuti laisva valia, kurią angelai besąlygiškai gerbia. Todėl Angelai sargai gali padėti tik tada, kai yra paprašomi.

Ketvirta, labai svarbu atminti, jog Angelai sargai gali padėti tik tada, kai yra paprašomi. Žmogui yra suteikta absoliuti laisva valia, kurią angelai besąlygiškai gerbia. Iš didelės meilės ir pagarbos žmogui, Angelai sargai nesiims padėti, jeigu tai reikš, jog veikiama prieš žmogaus valią. Angelai sargai, nors ir turi didelį norą padėti, asistuoti, negali žmogui padėti tol, kol šis prašo. Jie verčiau nuobodžiaus ir su didele meile bei atjauta stebės žmogų, kuris stengiasi viskuo pasirūpinti pats taip apsisunkindamas savo gyvenimą. Todėl labai svarbu, kad žmogus nebijotų, nesikuklintų paprašyti taip reikiamos pagalbos ir atmintų, jog jis gali kreiptis į savo Angelus sargus vos prireikus.


Taigi Angelai sargai yra šalia kiekvieno žmogaus ir su didžiule meile bei pagarba eina greta žmogaus per gyvenimą padėdami visose srityse vos paprašyti. Tad prisimink juos kasdien, paprašyk jų pagalbos ir padėkok už tai, kad jie besąlygiškai Tave myli ir globoja.

982 peržiūros

Comments


bottom of page