top of page

Jaunaties gamtos šnabždesiai: lapkritis

Atnaujinta: 2019-12-27

Dangumi ir vėl ritinėjasi mėnulis. Jo ryškiai spindinti skraistė vakar nukrito! Tai reiškia, kad mėnulis ir vėl išsirengė iš pasenusio drabužio ir virto Jaunatimi. Kaip žinia, jaunatis – tai stebuklų sėjos metas, kai Visata plačiai atveria pašto dėžutės dureles Tavo laiškams su neribotų svajonių sąrašais ir aprašais. Tai ir laikas, kuomet gamta reaguoja į mėnulio virsmą, keičiasi, adaptuojasi prie jo ritmo. Gamta savyje talpina daug gilios išminties, sukauptos nuo dienų pradžios. Kiekvienas gyvas sutvėrimas turi savąją žinią, kuria mielai pasidalintų su žmogumi, jeigu tik šis įsiklausytų...Vakar prasidėjusi jaunatis pakvietė gamtos dvasias žengti priekin ir pasidalinti patarimais, kurie galėtų žmogui ženkliai pagelbėti šį mėnulio ciklą:

  • Atkreipki dėmesį į tai, ką ir kaip kalbi. Žodis turi labai stiprią galią, kuriuo gali įskaudinti arba pakylėti iki dangaus. Kurią strategiją naudoji bendraudamas su artimaisiais, draugais, kolegomis ar nepažįstamaisiais? Labai svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, ką ir kaip sakai sau. Gal pernelyg save kritikuoji? Gal vadini save ne itin maloniais žodžiais? Pastvarstyki, gal užčiuopsi tam tikras sritis, kuriose tikrai galėtum keisti naudojamą žodyną. O gal tiesiog suformuluosi šio mėnesio intenciją, pavyzdžiui, kasdien save pagirti?

  • Įkūnyki tikrąją savo galią. Kartais gyvenimas primena jūrą, po audros, kai viskas nutyla ir stoja visiška ramybė. O kartais, jūra banguoja, ošia į krantą nešdama didžiulę jėgą ir neribotas galimybes. Kai tosios galimybės pasipila tarsi iš gausybės rago, neretą žmogų tai labai išgąsdina ir šis, vietoj to, kad šoktų ant banglentės ir tuo pasimėgautų, iš tikrųjų atatupstomis žengia atgal ir lieka stovėti ant kranto... Šį mėnesį gamta kviečia žengti savosios vidinės galios link, švelniai ją pačiupinėti, susidraugauti su ja ir atminti, kad esi pasiruošęs viskam, ką bangos atneša į rankas. Esi pakankamai nusipelnęs, užtenkamai patyręs ir apsiskaitęs. Būk tuo, kuo esi. Dabar.

  • Nepasiduok blogoms mintims ir emocijoms. Žmogus visuomet turi pasirinkimą, ką matyti prieš savo akis: tamsą, skausmą, sunkumus, nepriteklių arba šviesą, meilę, galimybes, gausą. Kokio požiūrio laikaisi tu? Kai matai pusę stiklinės vandens, kaip ji atrodo tau: pusiau pilna ar pusiau tuščia? Jei renkiesi gausą ir matai, kad ji beveik pilna, savo mintimis pritrauksi daugiau gausos, šviesos, meilės. Jei renkiesi matyti trūkumą, tuštumą, tai tokių aplinkybių bei pojūčius pritrauksi dar daugiau. Galbūt praverstų norėti matyti daugiau šviesos, meilės, gausos?

  • Atsiminki, kad viskas vyksta reikiamu metu. Kada paskutinį kartą džiaugeisi palankiai susiklosčiusiomis aplinkybėmis? O kada guodeisi, kad viskas gyvenime labai sunku ir kad nuolatos vis kažką reikia „stumti“? Gebėjimas išlaukti trokštamų rezultatų, svajonių išsipildymo – tai sunkokai išlavinama savybė. Tačiau tie, kurie sugeba tai padaryti ir išmoksta natūraliai tekėti gyvenimo srovėje, juda paprasčiau, neišvaisto niekams savo taurios energijos ir sulaukia saldaus atpildo su santykinai mažesnėmis sąnaudomis. Jei pavargai nuo nuolatinio įvykių kontroliavimo ir galvos daužymo į sieną, galbūt atėjo laikas norėti gyventi natūraliu gyvenimo ritmu?

  • Išliki savimi. Tikriausiai pastebėjai, kaip keičiasi tavo elgesys bendraujat su skirtingais žmonėmis. Su vienais būnant norisi atsiverti, pasipasakoti ir išsakyti širdies gelmėse glūdinčias paslaptis, su kitais šnekant kaskart reikia rinkti žodžius ir užsidėti kažkokią absurdišką kaukę, o su trečiais – nori atrodyti tiesiog tobulu. Jei žmogus užsibūna tokioj aplinkoj, kurioje negali atsipalaiduoti ir jaustis savu, tuomet jis išmoksta vaidinti. O kai vaidyba tampa kasdiene žmogaus praktika, jis tarsi pamiršta apie tikrąjį savo vaidmenį ir pradeda gyventi kažkokio besielio personažo gyvenimą. Gamtos išmintis šį mėnulio ciklą kviečia stebėti savo gyvenimo vaidmenis ir dažniau sugrįžti į save. Gal pajausi troškimą jaustis patogiai savo paties odoje?

Tokios išminties gijos nusidriekė į žmogaus pasaulį iš motinos žemės kūrinijos šią mėnulio jaunatį. Te būna šie patarimai tarsi kelrodės žvaigždės dėliojantis savo troškimų mozaiką!

Комментарии


bottom of page