top of page

Kokiomis kalbomis su žmogumi šneka angelai?

Atnaujinta: 2018-08-06Vieną dieną mąsčiau apie angelus ir temą naujam straipsniui. Galvojau, ką žmonės norėtų sužinoti apie anglus ir kokia informacija jiems padėtų susibičiuliauti su angelais. Vos tik į galvą šovė mintis, suskubau paimti užrašų knygutę ir visa tai užrašyti. Vis dar galvoje beformuluodama straipsnio pavadinimą, įsijungiau kompiuterį ir pasileidau mėgstamą radijo programą. Tuomet grįžau prie savo užrašų ir štai, kokius žodžius išgirdau skambant Depeche Mode dainai per radijo stotį:


„Reach out and touch faith Your own personal Jesus Someone to hear your prayers Someone who cares Your own personal Jesus Someone to hear your prayers Someone who's there“.


Išvertus iš anglų kalbos, dainos fragmentas skambėtų maždaug taip:

„Pasiek ir paliesk tikėjimą

Savo asmeninį Jėzų,

Kuris išklauso tavo maldas,

Kuris rūpinasi,

Savo asmeninį Jėzų,

Kuris išklauso tavo maldas,

Tas, kuris yra čia...“


Koks neįtikėtinas sutapimas, tiesa?! Atvirai pasakius, dainos žodžiai atėmė man kvapą. Giliai viduje supratau, kad tai ne šiaip sutapimas, o pavyzdys, kaip angelai visiškai paprastai, žemiškai, gali pranešti, kad yra šalia, perduoti svarbią žinią.

Tiesiog pakanka į juos kreiptis ir jie bus kaipmat šalia, kad išklausytų, padėtų, nes mes jiems labai rūpime.

Taigi taip stebuklingai ir netikėtai sulaukiau dangiškojo palaikymo ir paskatinimo parašyti apie tai, kaip angelai bendrauja su žmonėmis.


Angelų kalba, kurią žmogus supranta matydamas

Vienas iš dažniausiai naudojamų kanalų – tai visa tai, ką žmogus geba pamatyti atsimerkęs ar užsimerkęs.

Savo akimis žmogus gali regėti simbolius, kuriuos angelai naudoja bendravimui su žmogumi.

Labai dažnas angelų simbolis – tai lyg netyčia kur palikta plunksna. Kartą einant per parką po sudėtingos darbo dienos, mano akis užkliuvo už nuostabios lauko gėlės. Vos į ją įsižiūrėjusi greitai pamačiau, kad tarp jos lapų pūpsi nuostabaus grožio rudai marga didžiulė plunksna. Iš karto pajutau, kad tai man angelo siųstas ženklas ir siekis paguosti. Jis norėjo mane pradžiuginti ir tarsi pasakyti, kad nenusiminčiau, o judėčiau toliau.

Kai angelai šalia, norėdami atkreipti žmogaus dėmesį, gali palikti ir monetų. Angelai jas pametėja ne tik kur ant kelio, o ir pačiose neįtikinamiausiose vietose. Bičiulė sakė radusi monetą tiesiog dušo kabinoje! Kitas simbolis, kuriuos jie pasitelkia, yra pasikartojantys skaičiai. Pavyzdžiui „11:11“, „04:04“, „4:44“, „5:55“ ir visokios kitos skaičių variacijos ir kombinacijos. Žmogus tarsi netyčia vis pastebi pasikartojančius skaičius laikrodyje ar telefone. Pasikartojantys skaičiai gali išnirti ir ant automobilių ar pastatų numerių, atsirasti ant įvairiausių dokumentų ar net ant kavinės sąskaitos. Kuomet pasikartojantys skaičiai atsikartoja kelis kartus iš eilės, tai jau ir nuostabus ženklas, kad angelai šalia ir nori perduoti žmogui kažką svarbaus. Tad atkreipk dėmesį į tai, ką tuo metu darai, galvoji ar jauti.


Pakankamai dažnai angelai kalba su žmonėmis ir per simbolius danguje. Kitaip tariant, per įvairiausias formas ir figūras debesyse.Kuomet rengiau Angelystės knygą, nuolat sulaukdavau angelų paskatinimo padirbėti daugiau. Vienos darbo pertraukėlės metu, atsistojau prie lango ir pažvelgiau į dangų. Jis buvo toks skaisčiai mėlynas ir neapsakomai gražus. Ir visai netikėti kairioje dangaus pusėje pamačiau nedidelį debesėlį. Kai į jį įsižiūrėjau, išryškėjo figūrą, kuri priminė už darbo stalo sėdintį žmogų! Nusišypsojau ir tyliai sau pasakiau, kad neatidėliosiu, o eisiu tiesiai prie darbų!

Kitas labai šmaikštus būdas, kuriuo angelai man primena, kad yra šalia – tai užrašai ant pravažiuojančių automobilių. Pastaruoju metu, vos tik išeinu į gatvę, pro mane vis prarieda krovininis automobilis su užrašu „Angelica“. Angelica kildinamas iš Lotynų kalbos žodžio angelicus ir artimo graikiško žodžio angelos, reiškiančio „žinios nešėją“ arba kitaip sakant, angelą. Taip, kartais angelų simbolių kalba būna labai subtili, bet jie žino, kad anksčiau ar vėliau Tu tikrai ją iššifruosi.Be simbolių kalbos, žmogus savo akimis gali ir regėti angelus. Reikėtų pastebėti, kad

ne tik aiškiaregiai sugeba matyti angelus.

Paprasta žmogaus akis sugeba užfiksuoti energijos pokyčius, kuomet angelai juda erdvėje. Tai gali išvirsti į šviesos pliūpsnius, kurie pasirodo tarsi elektros srovė pratekanti ore ar tiesiog vienkartinis šviesos pliūpsnis, primenantis trumpą sujungimą. Be to, periferinis žmogaus regėjimas taip pat padeda regėti angelus. Šiuo atveju, galima pastebėti įvairiausių spalvų nedidelius apskritimus, išsibarsčiusius erdvėje. Dar kartais angelus pavyksta užfiksuoti ir vaizdo kamera, ypač būnant gamtoje. Tuomet nuotraukose pasirodantys spalvoti energijos kamuoliukai, kartais vadinami orbais, primena, kad angelai yra šalia.Na, ir dar, žinoma, lieka bendravimas su angelais užmerktomis akimis. Ir tai reiškia, kad kalba eina apie meditaciją arba sapnavimą.

Angelai prabyla tada, kai žmogus yra pasirengęs bendrauti.

Kuomet jis nuramina savo mintis ir atsipalaiduoja, panyra į meditaciją, tuomet angelai žinutes siunčia ir įvairiausių vizijų pavidalu. Pirmasis mano pačios susitikimas su angelu kaip tik ir įvyko medituojant. Vos pasinėriau į gilią meditaciją prieš akis išniro neapsakomo grožio, maždaug dviejų su puse metro ūgio, angelas, kuris prisistatė arkangelo Gabrieliaus vardu ir paaiškino, kad jis yra visuomet šalia ir yra pasirengęs man padėti vos tik paprašysiu. Būtent nuo tos vizijos prasidėjo mano nuostabioji angeliškojo pasaulio pažinimo kelionė ir tuo pačiu savęs ieškojimų etapas. Kitiems žmonėms angelai pasirodo sapnuose ir taip perduoda svarbias žinutes. Taigi kai kitą kartą pastebėsi į akį krentančius simbolius, vaizdus ar vizijas, prisimink, kad angelai šalia Tavęs ir jie nori šį tą Tau pasakyti.


Angelų kalba, kurią žmogus supranta jausdamas

Kitas angelų naudojamas komunikacijos kanalas – tai visa tai, ką žmogus geba pajausti. Kitaip tariant,

visi emociniai ir fiziniai pojūčiai, kuriuos žmogus sugeba patirti, gali būti panaudojami angelų kalbai su Tavimi.

Konsultacijų metu, kuomet angeliškoji energija greta, žmonės sako, kad jaučia šilumą kūne ar per jį nubėgančius šiurpuliukus. Kartą, kuomet per atstumą atlikau angliškosios energijos gydymą klientei, sirgusiai nuo didelio uždegimo, ji pajuto kaip kažkas švelniai grybštelėjo ją už kelio. Jau po dienos beveik visi uždegimo simptomai buvo pranykę! Yra liudijimų, kad žmonės pajaučia tarsi švelnų prisilietimą ar galvos paglostymą. O kiti teigia, kad tiesiog pajaučia kažką esantį šalia. Žmonės, kurie yra emocionaliai jautresni, jaučia ramybę, pakilią nuotaiką, entuziazmą ar džiaugsmą, kuris priverčia net pravirkti. Ir tai tik keletas pavyzdžių, bylojančių apie galimą Tavo angelo kalbos formatą su Tavimi. Iš tiesų to paties angelo bendravimas su skirtingais žmonėmis gali būti labai savitas, todėl nereikėtų nuogąstauti, jei angelo kalba nesutelpa į šiame straipsnyje pateikiamus pavyzdžius.


Angelų kalba, kurią žmogus supranta girdėdamas


Angelai kalba ne tik pojūčių, jausmų kalba. Jie pasitelkia ir garsų kalbą. Anksčiau minėtas Depeche Mode dainos pavyzdys – tai tik viena garsų kalbos išraiška. Vieną dieną tariau angelams: „Ačiū, kad man primenate, jog esate šalia“. Tą dieną klausydama radijo, visai atsitiktinai tris kartus įsiklausiau į skirtingų dainų žodžius, kuriais kaip tik buvo apdainuojami angelai!

Angelai žinutes perduoda ir per televiziją, lauko reklamą ar net žmones, kurie tarsi nei iš šio nei iš to pasako tai, ką žmogui kaip tik tuo metu reikia išgirsti.

Pamenu vieną atvejį, kuomet išgyvenau labai sudėtingą situaciją, susijusią su asmeniniais santykiais, ir vis galvojau, ar ta situacija išvis išsispręs. Tokiomis mintimis vedina nuvykau į darbą, kuriame manęs laukė labai svarbus renginys. Jo metu sutikau savo kolegę, pasisveikinau su ja, o ji pažvelgė į mane ir tarė:

- Viskas bus gerai, pamatysi, - ir nužingsniavo sau daugiau nieko netarusi.

Kai žmogus susiduria su tokio tipo ženklais, jis dažnai pajaučia, kad tai būtent jam skirtas ženklas. Tą dieną tuo patikėjau ir aš.


Garsų kalbą angelai panaudoja ir duodami signalą tiesiai į žmogaus ausis. Dažniausiai į dešinę ausį. Žmogus gali tiesiog išgirsti balsą, kalbantį su juo, ar išgirsti kokį kitą garsą ar melodiją. Yra liudijimų apie tai, kad kuomet angelai šalia, žmonės girdi tarsi varpelio skambėjimą. Esu išgirdusi telefono melodiją, kuomet angelai norėjo pranešti, jog palikau mobilųjį telefoną namuose. Niekaip nesuradusi telefono rankinėje sugrįžau namo pažiūrėti ar tikrai jį ten palikau. Ir ką gi, iš tikrųjų telefonas pūpsojo ant virtuvės stalo... Tą akimirką įsitikinau, kaip svarbu ne tik įsiklausyti, bet ir pasikliauti angeliškuoju vedimu.


Angelų kalba, kurią žmogus atkoduoja vidiniu žinojimu

Kai kitą kartą vos pabudęs iš ryto šaus į galvą geniali idėja, kurios ilgai ieškojai, labai galimas dalykas, kad tai yra būtent angelo atsakas į Tavo pagalbos šauksmą.

Tarsi iš giedro dangaus aplankęs įkvėpimas ir idėjos, lydimos energijos antplūdžio – tai angelų kvietimas veikti, kurti gerovę sau ir kitiems. Reiktų pastebėti, kad būtent šią kalbą dažnai pasitelkia angelai, kuomet priimtu iš jų žmonėms perteiktiną informaciją. Aplanko jausmas, kad tarsi tiesiog suprantu, ką jie nori pasakyti. Atsiranda spontaniškas kokio nors dalyko supratimas, susiformuojantis be išankstinio studijavimo. Pastaroji informacija atiteka ypač dažnai ir tuomet, kai rašau, metu kortas ar konsultuoju žmones. O kokiais momentais Tu pajunti, kad rodos esi vedamas?


Reziumuojant norisi pastebėti, kad angelai kalba pačiomis įvairiausiomis kalbomis. Jie eksperimentuoja ir stengiasi atkreipti žmogaus dėmesį kartais ir labai originaliais būdais. Klausimas tik ar Tu tiki, kad jie nori bendrauti? Ar tiki, kad ir Tu GALI pamatyti, pajausti, išgirsti angelus? Paprašyk, kad angelai atsiųstų ženklą ir jie su džiaugsmu tai padarys, tik būk atidus.

2 699 peržiūros

Kommentare


bottom of page