top of page

Angelų prognozė: sausio 25 – 31 d.

Pirmajam metų mėnesiui keliaujant į pabaigą, drauge su šaltuku atkeliauja ir angelai su svarbiomis ir vertingomis žinutėmis. Siekiant išlikti harmoningos būsenos ir žingsniuoti į priekį su lengvumu, angelai pataria atkreipti dėmesį į tris dalykus: įsiklausymą, tikėjimą, kad viskas vyksta tinkamu metu ir forma, ir gebėjimą paprašyti pagalbos.


Įsiklausymas, anot angelų, yra kur kas kompleksiškesnis dalykas nei mums gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

ĮSIklausymas, kaip nurodo pats žodis, apjungia du dalykus: klausymąsi ir gilinimąsi į tai, kas išgirsta. Klausausi kito žmogaus kalbos ir priimu iš jo skleidžiamą informaciją aktyviai analizuodamas, vertindamas, suvokdamas to prasmę. Jeigu kažko nesuprantu, užduodu patikslinantį klausimą, klausausi toliau, analizuoju, vertinu, suvokiu, ir tik tada reaguoju. Tačiau dažnai išgirdę pirmuosius kito žmogaus žodžius (o kartais nė neišgirdę) užbėgame jam / jai už akių manydami, kad ir taip žinome, ką jis / ji pasakys, ir skubame atsakyti, komentuoti, nors nei žmogus baigė savo kalbą, nei klausė nuomonės. O kartais, įkvėpti savo ego, kuris viską žino ir taip bei turi nuomonę apie visus ir viską, nusprendžiame išvis nekreipti dėmesio ir nesiklausyti, ką nori pasakyti kitas žmogus. Tiesiog. Tokiu būdu atkertame save nuo galimybių sužinoti kažką naujo, praplėsti jau turimą žinojimą, suvokti kito žmogaus poziciją, įsigilinti į ją ir ugdyti savyje atvirumą, gebėjimą priimti įvairiapusę tiesą. Nesugebėdami atsiverti, ne tik apsisunkiname bendravimą su kitais žmonėmis, bet nusisukame ir nuo gebėjimo įsiklausyti į save. Juk jeigu nemoku klausytis kitų, kaip galiu įsiklausyti į save? Kaip galiu išgirsti savo širdies balsą, jei mano visa žinantis protas valdo mintis, jausmus, veiksmus? Jei pastebėsi, kad šią savaitę sunku atsiverti kitų žmonių mintims ir nuomonėms, jei jausi, kad nebegirdi savo širdies kuždesių, surask laiko ir galimybių praleisti šiek tiek laiko gryname ore, gamtos prieglobstyje. Ši tobula aplinka nuramins protą, paskatins tiesiog stebėti aplinką, įsiklausyti į jos garsus... Ištempęs ausis sugebėsi įsiklausyti, o vidinę tylą pajautęs – išgirsti save. Girdėdamas ir suvokdamas save tu suprasi, kaip svarbu būti išgirstam. Šią savaitę greta esantys žmonės norės, kad tų jų išklausytum ir įsiklausytum. Gali būti, kad būtent įsiklausydamas į kitus, ne tik pasitarnausi kitų žmonių gerovei, o ir sulauksi angeliško vedimo, kuris prabils kitų žmonių lūpomis...


Be įsiklausymo, šią savaitę svarbus ir tikėjimas.

Nepaisant to, kad gyvenime vyksta šiokio tokio chaoso ar kyla sunkiai išsprendžiamų problemų, svarbu atminti, jog visa tai turi didžiulės prasmės. Kartais tą prasmę labai sudėtinga įžvelgti, juolab jei susitelkiame tik į savo gyvenimo ar artimos aplinkos kontekstą. Anot angelų, ateinančiomis dienomis širdį gali perverti baimės ir abejonės, nusivylimas ir pesimizmas, nes gali būti sunku suvokti, kodėl viskas vyksta būtent taip. Tai žinodami, angelai kviečia tiesiog tikėti ir pasitikėti dangaus išmintimi ir gebėjimu sukontroliuoti tai, ko žmogus negali padaryti, ir pakreipti viską tinkama linkme. O tam, kad pavyktų nusukti nemalonias mintis į pozityvą ir panaudoti besitvenkiančią energiją ir / ar paleisti susikaupusį stresą, pravartu užsiimti kūrybine veikla. Veikla, kuri džiugina širdį, įkvepia aplinkinius, sukuria akiai ar protui malonių rezultatų. Tad užuot krimtęsis, pasikliauk dangumi ir užsiimk konstruktyvesne veikla!


Ateinančiomis dienomis pravers ir gebėjimas paprašyti pagalbos.

Žmonės, sukurtieji pagal dieviškąjį paveikslą, apdovanoti galybe gebėjimų, talentų, jėga ir galia, kūrybiškumu. Jie sugeba daug, ir dar daugiau pakelia. Žmonės įpratę daugybę rūpesčių, problemų ir atsakomybių prisiimti ant savo galvos, sunkiai, o kartais net su pasididžiavimu, „tempti gyvenimo jungą“, tarsi per kančias į žvaigždes nusigauti planuotų. Angelai suvokia gyvenimo žemiškajame plane sudėtingumą ir nori pagelbėti, kad žmogus turėtų erdvės pasidžiaugti, pasimėgauti gyvenimiškomis patirtimis, pajausti lengvumą, žinojimą, kad nebūtina visų darbų įveikti savo rankomis. Angelai – tai dangaus rankos. Kodėl nepasitelkus poros laisvų rankų tada, kai jauti, kad nebepaveži? Kodėl nesuteikus būties prasmės angelams? Kodėl jų neįdarbinus? Tad tiesiog paprašyk pagalbos (mintimis, žodžiu ar raštu) ir stebėk, kas vyksta ir kaip viskas dėliojasi tavo gerovės vardan.


Taigi ateinančių dienų metu turėsi galimybę lavinti savo gebėjimus, tokius kaip įsiklausymą, tikėjimą dangiška išmintimi, pagalbos paprašymą. Tik tau spręsti, kaip į tai pažiūrėsi: pozityviai ar negatyviai. Bet kuriuo atveju, žinok, kad tu renkiesi...

 

Jeigu norėtum sužinoti ne bendras, o tik Tau skirtas angelų žinutes 12 mėnesių, visą sausio mėnesį asmeninę angelų prognozę 2021-iesiems gali užsisakyti su 30 proc. nuolaida!


Asmeninę angelų prognozę užsisakyti gali čia:


213 peržiūrų

Comments


bottom of page